Navigácia

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.
 • Jedálny lístok 15.10.-19.10. 2018

  Jedálny lístok 15.10.-19.10. 2018
 • Jedálny lístok 08.10.-12.10. 2018

  Jedálny lístok 08.10.-12.10. 2018
 • Svetový deň zvierat 4.10.2018

  Svetový deň zvierat 4.10.2018
 • Jedálny lístok 01.10.2018-05.10.2018

 • Jedalny listok 24.09.-28.09.2018

 • Zber šípok

  každý pondelok v čase

  od 7.00 - 7.45 h 

 • Klub anglického jazyka

  Klub anglického jazyka

  V  priložených dokumentoch nájdete rozdelenie detí do skupín a harmonogram klubu na mesiace september a október. Pre veľký záujem boli deti rozdelené do viacerých skupín, ktoré sa budú striedať. Maximálny počet detí v skupine je desať, preto nie je možné robiť ďalšie presuny.

 • Jedálny lístok

  Jedálny lístok 17.09.-21.09.2018

 • Ponuka krúžkov

  Ponuka krúžkov

  Vážení rodičia,

  dovoľte mi odovzdať Vám so vzdelávacím poukazom aj ponuku krúžkov na školský rok 2018/2019, ktorú pre Vás pripravili naši pedagógovia.

  Ponuka krúžkov bude financovaná formou vzdelávacieho poukazu, ktoré poskytuje každoročne škola podľa záujmu žiakov.

  Poukaz predstavuje ročný príspevok zo štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka v hodnote 3,20 €/mesiac.

   

   

   

  1.Tanečný krúžok-Mgr. Janka Sochorová-2.-4.roč.

  2.Praktické výrobky-Mgr.Kovačičinová-5.-9.roč.

  3.Hravá slovenčina príprava na testovanie- Mgr. Krkošková

  4.Futbalový krúžok-Mgr.Babic-streda-5.-9.roč.

  5.Divadelný krúžok Piškotky-Križianová-2.-4.roč

  6.Šikovné ruky-Nemtušiaková-1.-4.roč.

  7.Čítankovo-Mgr.Renková-1.-4.roč.

  8.Fitness-PaedDr.Mlynčeková –5.-9.roč.

  9.Šachový krúžok II.-Ing.Ivan

  10.Basketbal-Mgr.Jusko

  11.Vybíjaná-Mgr.Holúbeková

  12.Šachový krúžok I.-Ing.Ivan

  13.Hejného matematika – Mgr. Šarlušková

  14.Was is das?-Mgr. Melnová

  15.Matematický krúžok –Mgr. Laučíková

  16. Loptové hry pre 3. až 5. ročník ZŠ – Mgr. Oravcová

  17. Čítajme si spolu – Mgr. Oravcová

  18. Duchovná pieseň – Mgr. Ďuranová

   

   

  Podľa zváženia výberu krúžku, vážení rodičia, Vás prosíme odovzdať podpísaný vzdelávací poukaz cez triedneho učiteľa najneskôr do 24. septembra 2018.

   

   

  S pozdravom                                     PaedDr. Jana Chaloupková, riaditeľka ESŠ.

 • Oznam vedúcej ŠJ

  Oznam vedúcej ŠJ

  Oznamujeme stravníkom, že prevádzka ŠJ začne od 4.9.2018 len pre E MŠ, žiakov 1. stupňa / roč. 1. – 4/ E ZŠ a zamestnancov ESŠ.

  Ostatní stravníci majú zabezpečené stravovanie od 5.9.2018 podľa harmonogramu.

   

  1. Oznamujeme novým stravníkom, že predaj čipov a úhrada za stravné na mesiac september 2018 bude v dňoch:

  30.8.2018 t.j. štvrtok        v čase od    7,30 – 11,00 hod.

  31.8.2018 t.j. piatok          v čase od   7,30 – 11,00 hod.

    3.9.2018 t.j. pondelok     v čase od 11,00 – 13,00 hod.

   

  1.  Stravníci, ktorí sa už stravovali v našej ŠJ budú automaticky prihlásení na stravovanie od 5.9.2018 pokiaľ majú zostatok na konte stravníka.

  Pokiaľ nemáte prostriedky na konte stravníka, prosím uhradiť stravné neodkladne do 27.8.2018.  Po tomto termíne už prihlasovanie na stravu vykoná sám stravník, príp. rodič na www.strava.cz - č.jed. 9548. To isté platí aj na odhlasovanie zo stravy.

   

  1. Stravníci 5. ročného gymnázia ESŠ - ročníky 2,3,4 budú mať v tomto školskom roku zabezpečené stravovanie v ŠJ pri Gymn. M.M.Hodžu z kapacitných dôvodov.

  Žiadame rodičov týchto stravníkov, aby si zastavili trvalé príkazy do našej ŠJ.  Evidované preplatky na konte stravníka budú vrátené na účet rodičov.

  Je potrebné, aby ste si včas zabezpečili stravovanie v ŠJ pri Gymn. M.M.Hodžu.  Vedúca ŠJ pri Gymn. M.M. Hodžu bude k dispozícii od 23.8. – 30.8.2018 od 7,00 – 12,00 hod. Je potrebné uhradiť platbu na

  mesiac september v hotovosti a predložiť ISIC kartu, príp. si stravník zakúpi čip. Vedúca ŠJ pri Gymn. M.M.Hodžu Vám pri osobnej návšteve vydá potrebné kontaktné údaje na platby stravného a prístupové kódy na internet.

 • LET ME SHOW YOU

  LET ME SHOW YOU

  8. mája sa na našej škole uskutočnila akcia  Let me show you. Cieľom akcie bolo predstaviť krajiny našich partnerských škôl, ktoré naši žiaci navštívili v rámci projektu Erasmus + : Grécko, Poľsko a Španielsko.

  Privítali sme žiakov z viacerých škôl z LM a okolia. Naši žiaci pripravili rôzne aktivity: piesne, kvízy, tance, ochutnávky jedál...

 • POZÁNKA NA DEŇ DETÍ 2.6. 2018

  POZÁNKA NA DEŇ DETÍ 2.6. 2018

  Pozvánka rodičov na Deň detí 2.6. 2018

 • Vyúčtovanie verejnej zbierky

  Vyúčtovanie verejnej zbierky
 • Konzultácie

  Konzultácie

  Vážení rodičia, 24. apríla sa uskutočnia individuálne konzultácie so zákonnými zástupcami žiakov 2. stupňa.V elektronickej žiackej knižke KOMUNIKÁCIA - KONZULTAČNÉ HODINY si môžete vybrať s ktorým vyučujúcim sa chcete stretnúť a nastaviť čas stretnutia.

  Podrobný návod nájdete tu: 

 • YES games

  YES games

  Vážení rodičia,

  srdečne Vás pozývame na benefičnú akciu školy nazvanú YES games. Cieľom akcie je posilniť spoluprácu školy a rodiny a vytvoriť priestor na spoločné trávenie času.  Akcia je určená pre všetkých žiakov školy a ich rodinných príslušníkov. 
  Žiak môže súťažiť iba v dvojici so staršou osobou, ktorá nie je žiakom  ZŠ – rodič, starý rodič, starší súrodenec a pod. Dvojice môžu súťažiť v rôznych disciplínach a vyhrať zaujímavé ceny. Žiak, ktorý sa chce akcie zúčastniť zaplatí štartovné 5 Eur

   do 28. marca triednej učiteľke. Výťažok z akcie bude použitý na vybudovanie novej preliezačky na školskom dvore. 
  Tešíme sa na Vašu účasť

  5. apríl 14:30

  registrácia od 14:00

  Na školskom dvore ( v prípade nepriaznivého počasia v telocvični)

   

  Akcia je súčasťou verejnej zbierky.  Verejná zbierka bude trvať od 21. marca do 13. apríla 2018.

  V  tomto období  môžete finančne prispieť na účet zbierky

  SK26 0200 0000 0039 2960 9353

   

   

   

   

  Viac informácií nájdete na webovej
  stránke školy www.seslm.edupage.org

 • Deň vedy a techniky

  Deň vedy a techniky

  Den_vedy_a_techniky.doc​​​​​​​

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

  Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

  Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“

   

  Vstúpili sme do nového kalendárneho roka a my ho začíname s radosťou, ktorú počas vianočných sviatkov priniesli študenti a žiaci našej Evanjelickej spojenej školy do mnohých detských srdiečok.

  Pod vedením pani profesorky EGJT Mgr. Viery Brtišovej sa naša škola zapojila do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“.  Projekt pozostáva z prípravy vianočných balíčkov pre deti zo Srbska z náhradných, ohrozených a sociálne slabých rodín. Každý balíček má svojho konkrétneho adresáta. Meno, vek, záujmy, bydlisko a národnosť  tvoria základné údaje, vďaka ktorým darca presne vie, komu svoj dar chystá.

   Naši študenti a žiaci sa s radosťou a elánom pustili do prípravy vianočného prekvapenia pre svojich rovesníkov. Študenti gymnázia prispeli ako jednotlivci, alebo vytvorili dvojice či skupiny, v ktorých spojili svoje sily a naplnili balíčky tými najrôznejšími darmi. Na základnej škole dary lásky žiaci pripravovali vo svojich triedach a tak sa spoločným úsilím základnej školy a gymnázia podarilo nachystať sedemdesiattri vianočných balíkov. Iste, „krabica od topánok“ nestačila. Učitelia, študenti i žiaci našej školy ukázali, že majú štedré srdce a otvorené dlane pre deti, pre ktoré je nedostatok bežnou súčasťou života.

  Prirodzene, v tomto krásnom projekte nejde len o hmotné dary, veci, ktoré deti potrebujú pre každodenný život.  Zabalené balíky putujúce do Srbska boli vyjadrením ľudskej lásky a záujmu o iných. Mali dať deťom, pre ktoré sa balíčky pripravovali, poznať, že aj na Slovensku žijú deti a mladí ľudia, ktorí chcú ich život urobiť krajším, radostnejším, šťastnejším.

  Ďakujeme p. profesorke Mgr. Viere Brtišovej, že podnietila našich učiteľov, študentov a žiakov k činu, ktorý ukázal, že láska, záujem o iných a snaha obetovať sa a podeliť o to, čo máme, sú súčasťou láskavých sŕdc, ktorých ozvenu počujeme dennodenne na chodbách a v triedach našej Evanjelickej spojenej školy. Ďakujeme aj všetkým učiteľom, študentom a žiakom za nádherný prejav dobra a lásky, ktorý prekonal nielen hranice našej krajiny ale aj bežnej ľudskej ochoty pomôcť inému človeku.

   

  Mgr. Jana Ďuranová

  https://www.youtube.com/watch?v=9gk50PZ5SOE

 • Projektové stretnutie ERASMUS+

  Projektové stretnutie ERASMUS+
 • Náš Betlehem

  Náš Betlehem

  Príďte sa pozrieť na Betlehem, ktorý vytvorili pani vychovávateľky a žiaci ŠKD.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
  Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • +421 44 56 21 951
  +421 44 54 72 901

Fotogaléria