Navigácia

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Geografia

HODNOTENIE GEOGRAFIE

 

Vyučujúci: Mgr. Peter Babic

 

Skúšanie: priemerujú sa 3 známky

samostatné práce a domáce úlohy v zošite
nové učivo
orientácia v atlase s otázkami z opakovania

 

Testovanie: štvrťročné testovanie podľa schválenej stupnice EZŠ

 

Projektové práce: žiakom sú požiadavky na obsahovú a grafickú stránku referátu alebo projektovej práce zadané v dostatočnom predstihu. Nesplnenie požiadaviek znamená zníženie známky z 1 až na 5.

 

Aktivita, samostatné práce a domáce úlohy sú ohodnotené bodmi a mínuskami

4 body = 1

3 mínuská = 5

Novinky

Kontakt

  • Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
    Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
  • +421 44 56 21 951
    +421 44 54 72 901

Fotogaléria