Navigácia

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Prírodovedné predmety

 

Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku, Komenského 10, Liptovský Mikuláš

Predmetová komisia prírodovedných predmetov

 

 

 

Hodnotenie žiakov piateho až deviateho ročníka
Evanjelickej základnej školy biskupa Jura Janošku, Komenského 10, Liptovský Mikuláš
z predmetov
 matematika, biológia, fyzika, chémia, informatika, svet práce, technika

 

 

 

vychádza z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy č.:2011-3121/12824:4-921 vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonáva sa klasifikáciou.

 

Klasifikačná stupnica pre písomné skúšanie:

100% – 90% – 1 (výborný)

89% – 75% – 2 (chválitebný)

74% – 50% – 3 (dobrý)

49% – 30% – 4 (dostatočný)

29% – 0% – 5 (nedostatočný)

 

 

Klasifikačná stupnica pre hodnotenie žiakov z kvízov a doplňovačiek na portáli www.e-ucebnice.sk z predmetu biológia:

100% – 90% – 1 (výborný)

89% – 75% – 2 (chválitebný)

74% – 50% – 3 (dobrý)

49% – 21% – 4 (dostatočný)

20% – 0% – 5 (nedostatočný)

 

 

Novinky

Kontakt

  • Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
    Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
  • +421 44 56 21 951
    +421 44 54 72 901

Fotogaléria