Navigácia

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Zamestnanci

Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku

 

V aktuálnom školskom roku v Evanjelickej základnej škole biskupa Jura Janošku pracujú títo pedagogickí zamestnanci:

 

Učiteľ

Predmet

Triednictvo

Kontakt

  1. Babic  Peter,Mgr.

GEO,TŠV

 

babic @esslm.sk

  1. Bobková Alexandra,Mgr.

ANJ

zástupkyňa riaditeľky

bobkova.sasa@esslm.com

  1. Bochnička Marián,Mgr.

EVB

 

maybo @centrum.sk

      4. Čaklošová Marcela,Mgr.

ANJ,SJL,OBN,VU

      5.

caklosova.marcela@gmail.com

      5. Ďuranová Jana,Mgr.

EVB

  školská spirituálka   

jduranova@gmail.com

      6. Dvorská Martina,Mgr.

asistentka učiteľa,OBN, VU

   

mdvorska@gmail.com

      7. Feketová Denisa,Mgr.

ANJ,BIO

     6.A

feketovaesslm@gmail.com

      8. Grešová Janka,Mgr.

1.stupeň ZŠ

     2.B

jankagresova@centrum.sk
      9. Hazuchová Miroslava ŠKD,VYV,NFV   mirka.hazucha@gmail.com

     10. Chaloupková Jana,PaedDr.

TECH

riaditeľka školy

riaditel@esslm.sk

     11. Jelenová Elena,Ing.

CHEM

 

jelenovaesslm@gmail.sk

     12. Kabátová Kamila,Mgr.

1.stupeň ZŠ, INF

       4.

kamilakabatova@gmail.com

     13. Klejková Eva,Mgr.

ŠKD,HUV,TŠV

   

eklejkova@gmail.com

     14. Klimová Eva

ŠKD

       

 

     15. Kovačičínová Viera,Mgr.

BIO,SEE,MAT,INF,TECH

       

kovacicinovaesslm@gmail.com

     16. Križanová Elena

ŠKD

       

 

     17. Krkošková Alena,PhDr

DEJ,SJL

       7.B

krkoskovaesslm@gmail.com

     18. Kusá Eva, RNDr. MAT, FYZ,GEO         8. ekusaesslm@gmail.com

     19. Labašková Zlatica,Mgr.

1.stupeň ZŠ,HUV

       2.A

zlabaskova@gmail.com

     20. Laučíková Ľuboslava,Mgr.

1.stupeň ZŠ,HUV,INF

       1.A

luboslavalaucikova@gmail.com

     21. Melnova Miriam,Mgr.

EVB,NEJ,INF 

       9.

mmelna@gmail.com

     22. Mlynčeková Slávka PaedDr. TŠV   mlyncekovaesslm@gmail.com

     23. Nemtušiaková Janka

ŠKD,TŠV,VYV

     

nemtusiakovaesslm@gmail.com

     24. Niemecz Ivana, Mgr. SJL        7.A ivana.brozak@centrum.sk
     25. Oravcová Zuzana,Mgr.

1.stupeň ZŠ,HUV

       3.B

oravcovaesslm@gmail.com

     26. Sohová Miluša, RNDr. FYZ   sohovaesslm@gmail.com

     27. Sochorová Janka ,Mgr.

1.stupeň ZŠ,TŠV

       3.A

jankasochorova@gmail.com

     28. Strootman Janice lektorka ANJ    

     29. Šarlušková Jana,Mgr.

1.stupeň ZŠ,VYV

       1.B

sarluskovaesslm@gmail.com

     30. Šlauková Kristína,Mgr. ANJ,RUJ,INF        6.B slaukovaesslm@gmail.com

 

  

Novinky

Kontakt

  • Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
    Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
  • +421 44 56 21 951
    +421 44 54 72 901

Fotogaléria