Navigácia

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Zmluva Projekt Erasmus s DPH 05.06.2015
Objednávka 1/OPV Označenie projektu a inzercia v médiách s DPH 13.09.2012
Objednávka 01_2015 Objednávky za január 2015 s DPH 30.01.2015
Faktúra 01_2015 Faktúry za január 2015 s DPH 30.01.2015
Zmluva 2/2012 Tvorba interaktívnych cvičení s DPH 23.10.2012
Objednávka 02_2015 Objednávky za február 2015 s DPH 27.02.2015
Faktúra 02_2015 Faktúry za február 2015 s DPH 27.02.2015
Zmluva 3/2012 Poskytnutie služieb na pozícii FM a MM s DPH 15.10.2012
Objednávka 03_2015 Objednávky za marec 2015 s DPH 31.03.2015
Faktúra 03_2015 Faktúry za marec 2015 s DPH 31.03.2015
Faktúra 04_2015 Faktúry za apríl 2015 s DPH 30.04.2015
Faktúra 06_2015 Faktúry za jún 2015 s DPH 30.06.2015
Faktúra 2012049 Označenie projektu a inzercia v médiách s DPH 11.10.2012
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2015-016 Oprava vonkajších výplní a okien objektu Telocvične ESŠ LM 8 116,40 s DPH 02.03.2015 16.03.2015 25.03.2015 02.03.2015 ORAVA STAVING, s.r.o. ESŠ Liptovský Mikuláš
VO: Súhrná správa 1.štvrťrok 2015 Súhrnná správa o zákazkách podľa §9 ods.9 za 1.štvrťrok 2015 s DPH 15.04.2015
Zmluva Kúpna zmluva KVANT Dodávka tovaru - Didaktické pomôcky s DPH 29.01.2013
Zmluva Dodatok 1 k Poistnej zmluve 5720059647 Dodatok 1-Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu s DPH 02.05.2013
Zmluva Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP pre projekt s ITMS 26110130598 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt s ITMS 26110130598 na EGJTLM s DPH 20.11.2014
Zmluva Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí vzdelávacích služieb O-13/0057 - GAMO a.s. Zmeny Zmluvy o poskytnutí vzdelávacích služieb O-13/0057 - PM s DPH 06.06.2014
Zmluva Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí vzdelávacích služieb O-13/0058 - GAMO a.s. Zmeny Zmluvy o poskytnutí vzdelávacích služieb O-13/0058 - PM s DPH 06.06.2014
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >> zobrazené záznamy: 1-20/65

Novinky

Kontakt

  • Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
    Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
  • +421 44 56 21 951
    +421 44 54 72 901

Fotogaléria