Navigácia

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Objednávka 1/OPV Označenie projektu a inzercia v médiách s DPH 13.09.2012
Faktúra 2012049 Označenie projektu a inzercia v médiách s DPH 11.10.2012
Zmluva 3/2012 Poskytnutie služieb na pozícii FM a MM s DPH 15.10.2012
Zmluva 2/2012 Tvorba interaktívnych cvičení s DPH 23.10.2012
Zmluva Kúpna zmluva MIVASOFT Dodávka tovaru - Didaktické pomôcky s DPH 30.11.2012
Zmluva Kúpna zmluva KVANT Dodávka tovaru - Didaktické pomôcky s DPH 29.01.2013
Zmluva Zmluva o poskytovaní poradenských služieb č.2/2013 v rámci pozície Finančný manažér Poskytovanie poradenských služieb v rámci pozície Finančný manažér s DPH 21.03.2013
Zmluva Kúpna zmluva GAMO 313041973 Dodávka tovaru - IKT vybavenie s DPH 05.04.2013
Zmluva Poistná zmluva 5720059647 ProFi-Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu s DPH 11.04.2013
Zmluva Dodatok 1 k Poistnej zmluve 5720059647 Dodatok 1-Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu s DPH 02.05.2013
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu Poskytovanie služieb pri zbere kuchynského odpadu s DPH 02.12.2013
Zmluva Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu Dodatok č.1 - Poskytovanie služieb pri zbere kuchynského odpadu s DPH 02.12.2013
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb - Grafické spracovanie a tlač publikácie Grafické spracovanie a tlač publikácie 7390.- bez DPH 10.12.2013
Zmluva Kúpna zmluva - DAFFER Vypočtová technika-časť A Dodanie výpočtovej techniky pre projekt "Aplikovanie nových foriem a metód vzdelávania pre potreby trhu práce" 8 048,00 bez DPH 17.03.2014
Zmluva Kúpna zmluva - DAFFER Didaktické pomôcky-časť B Dodanie didaktických pomôcok pre projekt "Aplikovanie nových foriem a metód vzdelávania pre potreby trhu práce" 59 638,17 bez DPH 17.03.2014
Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb - návrh zmluvy - PMS Delta s.r.o. Školenie k práci s modulárnym systémom zberu a vyhodnocovania dát pre demonštračné a laboratórne pokusy z fyziky, chémie, biológie 2 332,00 s DPH 30.04.2014
Zmluva Zmluva o poskytnutí vzdelávacích služieb O-13/0059 - GAMO a.s. Poskytnutie komplexných vzdelávacích služieb za účelom zvýšenia odbornej kvalifikácie určených zamestnancov objednávateľa - časť B 9 844,80 s DPH 30.04.2014
Zmluva Zmluva o poskytnutí vzdelávacích služieb O-13/0057 - GAMO a.s. Poskytnutie komplexných vzdelávacích služieb za účelom zvýšenia odbornej kvalifikácie určených zamestnancov objednávateľa - časť A 27 589.20 s DPH 30.04.2014
Zmluva Zmluva o poskytnutí vzdelávacích služieb O-13/0058 - GAMO a.s. Poskytnutie komplexných vzdelávacích služieb za účelom zvýšenia odbornej kvalifikácie určených zamestnancov objednávateľa - časť C 6 850,00 s DPH 30.04.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva na predloženie ponuky pri zadávaní podlimitnej zákazky a pokyny na vypracovanie ponuky na poskytnutie služieb Finančný manažér a Manažér monitoringu pre projekt s ITMS 26110130598 na ESSLM Poskytnutie služieb Finančný manažér a Manažér monitoringu pre projekt s ITMS 26110130598 na ESSLM 11 880,00 s DPH 07.05.2014 16.05.2014
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >> zobrazené záznamy: 1-20/65

Novinky

Kontakt

  • Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
    Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
  • +421 44 56 21 951
    +421 44 54 72 901

Fotogaléria