Navigácia

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Objednávka 02_2015 Objednávky za február 2015 s DPH 27.02.2015
Faktúra 01_2015 Faktúry za január 2015 s DPH 30.01.2015
Faktúra 02_2015 Faktúry za február 2015 s DPH 27.02.2015
Objednávka 03_2015 Objednávky za marec 2015 s DPH 31.03.2015
VO: Súhrná správa 1.štvrťrok 2015 Súhrnná správa o zákazkách podľa §9 ods.9 za 1.štvrťrok 2015 s DPH 15.04.2015
Faktúra 03_2015 Faktúry za marec 2015 s DPH 31.03.2015
Objednávka 01_2015 Objednávky za január 2015 s DPH 30.01.2015
Zmluva Zmluva o dielo č. LM201503_01 k projektu s ITMS 26110130598 Zabezpečenie služieb súvisiacich s realizáciou školení v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 5 676.00 s DPH 24.03.2015
Objednávka 1/OPV Označenie projektu a inzercia v médiách s DPH 13.09.2012
Zmluva Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP pre projekt s ITMS 26110130598 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt s ITMS 26110130598 na EGJTLM s DPH 20.11.2014
VO: Podlimitná zákazka Oznámenie o oprave postupu zadávania podlimitnej zákazky na dodanie IKT a didaktických prostriedkov pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 Zrušenie postupu zadávania podlimitnej zákazky na dodanie IKT a didaktických prostriedkov pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 36 166.67 bez DPH www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/281236 08.01.2015
Zmluva Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác na stavbe "Oprava havarijného stavu strechy telocvične ESŠ" Uskutočnenie stavebných prác na stavbe "Oprava havarijného stavu strechy telocvične ESŠ" 61 983,60 s DPH 05.03.2015
Zmluva Zmluva o dielo_GAMO_časť A_k projektu s ITMS 26110130598 Zabezpečenie služieb súvisiacich s realizáciou školení v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 2 838,00 s DPH 24.03.2015
Zmluva Kúpna zmluva_MarDur_k projektu s ITMS 26110130598 Dodanie predmetu zmluvy v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 tejto zmluvy pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 23 400,00 s DPH 26.05.2015
Zmluva Kúpna zmluva_F.A.T._k projektu s ITMS 26110130598 Dodanie predmetu zmluvy v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 tejto zmluvy pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 17 490,00 s DPH 26.05.2015
Zmluva Kúpna zmluva_DAFFER1_k projektu s ITMS 26110130598 Dodanie predmetu zmluvy v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 tejto zmluvy pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 1 771,00 s DPH 18.12.2015
Zmluva Kúpna zmluva_ABmedia_k projektu s ITMS 26110130598 Dodanie predmetu zmluvy v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 tejto zmluvy pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 1 771,64 s DPH 18.12.2015
Zmluva Kúpna zmluva_DAFFER2_k projektu s ITMS 26110130598 Dodanie predmetu zmluvy v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 tejto zmluvy pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 2 619,10 s DPH 18.12.2015
Faktúra Verejná zbierka pre ŠKD pri ESS LM Vyúčtovanie verejnej zbierky "Krok do Vianoc" pre ŠKD pri ESS LM 482,35 s DPH 03.12.2015
Zmluva Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov č. 2017_MPC_EGO_044 Prevod didaktických prostriedkov na výučbu anglického jazyka pre učiteľov a žiakov SŠ ISCED 3 s DPH 04.05.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >> zobrazené záznamy: 1-20/65

Novinky

Kontakt

  • Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
    Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
  • +421 44 56 21 951
    +421 44 54 72 901

Fotogaléria