Navigácia

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Podlimitná zákazka Opakovaná výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní podlimitnej zákazky na dodanie IKT a didaktických prostriedkov pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 Dodanie IKT a didaktických prostriedkov pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 36 166,67 bez DPH www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/282778 19.01.2015 10.02.2015
VO: Podlimitná zákazka Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní podlimitnej zákazky na dodanie IKT a didaktických prostriedkov pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 Dodanie IKT a didaktických prostriedkov pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 36 166,67 bez DPH 09.12.2014 07.01.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky a pokyny na vypracovanie ponuky na dodanie Odbornej literatury pre inovovane predmety pre projekt s ITMS 26110130598 na ESSLM Dodanie Odbornej literatury pre inovovane predmety pre projekt s ITMS 26110130598 na ESSLM 10 000,00 s DPH 29.09.2014 14.10.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky a pokyny na vypracovanie ponuky na dodanie Spotrebného tovaru a prevádzkového materiálu pre projekt s ITMS 26110130598 na ESSLM Dodanie Spotrebného tovaru a prevádzkového materiálu pre projekt s ITMS 26110130598 na ESSLM 3 500,00 s DPH 18.07.2014 07.08.2014
Zmluva Kúpna zmluva - DAFFER Didaktické pomôcky-časť B Dodanie didaktických pomôcok pre projekt "Aplikovanie nových foriem a metód vzdelávania pre potreby trhu práce" 59 638,17 bez DPH 17.03.2014
Zmluva Kúpna zmluva_DAFFER2_k projektu s ITMS 26110130598 Dodanie predmetu zmluvy v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 tejto zmluvy pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 2 619,10 s DPH 18.12.2015
Zmluva Kúpna zmluva_DAFFER1_k projektu s ITMS 26110130598 Dodanie predmetu zmluvy v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 tejto zmluvy pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 1 771,00 s DPH 18.12.2015
Zmluva Kúpna zmluva_ABmedia_k projektu s ITMS 26110130598 Dodanie predmetu zmluvy v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 tejto zmluvy pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 1 771,64 s DPH 18.12.2015
Zmluva Kúpna zmluva_F.A.T._k projektu s ITMS 26110130598 Dodanie predmetu zmluvy v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 tejto zmluvy pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 17 490,00 s DPH 26.05.2015
Zmluva Kúpna zmluva_KVANT_k projektu s ITMS 26110130598 Dodanie predmetu zmluvy v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 tejto zmluvy pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 3 214,15 s DPH 18.12.2015
Zmluva Kúpna zmluva_MarDur_k projektu s ITMS 26110130598 Dodanie predmetu zmluvy v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 tejto zmluvy pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 23 400,00 s DPH 26.05.2015
Zmluva Kúpna zmluva Copy servis pre projekt s ITMS 26110130598 Dodanie spotrebného tovaru a prevádzkového materiálu podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 tejto zmluvy v rámci projektu s ITMS 26110130598 3 485,48 s DPH 06.09.2014
Zmluva Kúpna zmluva - DAFFER Vypočtová technika-časť A Dodanie výpočtovej techniky pre projekt "Aplikovanie nových foriem a metód vzdelávania pre potreby trhu práce" 8 048,00 bez DPH 17.03.2014
Zmluva Dodatok 1 k Poistnej zmluve 5720059647 Dodatok 1-Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu s DPH 02.05.2013
Zmluva Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu Dodatok č.1 - Poskytovanie služieb pri zbere kuchynského odpadu s DPH 02.12.2013
Zmluva Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP pre projekt s ITMS 26110130598 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt s ITMS 26110130598 na EGJTLM s DPH 20.11.2014
Zmluva Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt s ITMS 26110130375 na EZSLM s DPH 27.06.2014
Zmluva Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP pre projekt s ITMS 26110130518 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt s ITMS 26110130518 na EGJTLM s DPH 21.11.2014
Zmluva Kúpna zmluva KVANT Dodávka tovaru - Didaktické pomôcky s DPH 29.01.2013
Zmluva Kúpna zmluva MIVASOFT Dodávka tovaru - Didaktické pomôcky s DPH 30.11.2012
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >> zobrazené záznamy: 1-20/65

Novinky

Kontakt

  • Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
    Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
  • +421 44 56 21 951
    +421 44 54 72 901

Fotogaléria