Navigácia

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra 03_2015 Faktúry za marec 2015 s DPH 31.03.2015
Faktúra 04_2015 Faktúry za apríl 2015 s DPH 30.04.2015
Faktúra 06_2015 Faktúry za jún 2015 s DPH 30.06.2015
Faktúra Verejná zbierka pre ŠKD pri ESS LM Vyúčtovanie verejnej zbierky "Krok do Vianoc" pre ŠKD pri ESS LM 482,35 s DPH 03.12.2015
Faktúra 2012049 Označenie projektu a inzercia v médiách s DPH 11.10.2012
Faktúra 02_2015 Faktúry za február 2015 s DPH 27.02.2015
Faktúra 01_2015 Faktúry za január 2015 s DPH 30.01.2015
Objednávka 03_2015 Objednávky za marec 2015 s DPH 31.03.2015
Objednávka 02_2015 Objednávky za február 2015 s DPH 27.02.2015
Objednávka 01_2015 Objednávky za január 2015 s DPH 30.01.2015
Objednávka 1/OPV Označenie projektu a inzercia v médiách s DPH 13.09.2012
VO: Podlimitná zákazka Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní podlimitnej zákazky Tvorba moderného obsahu vyučovania pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 Komplexné dodanie služieb zahŕňajúce tvorbu moderného obsahu vyučovania pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 29 333,33 bez DPH 25.05.2015 17.06.2015
VO: Podlimitná zákazka Oznámenie o oprave postupu zadávania podlimitnej zákazky na dodanie IKT a didaktických prostriedkov pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 Zrušenie postupu zadávania podlimitnej zákazky na dodanie IKT a didaktických prostriedkov pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 36 166.67 bez DPH www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/281236 08.01.2015
VO: Podlimitná zákazka Opakovaná výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní podlimitnej zákazky na dodanie IKT a didaktických prostriedkov pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 Dodanie IKT a didaktických prostriedkov pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 36 166,67 bez DPH www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/282778 19.01.2015 10.02.2015
VO: Podlimitná zákazka Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní podlimitnej zákazky na Tlač výstupov projektu pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 Výber dodávateľa na zabezpečenie tlače inovovaných učebných textov pre žiakov a pedagógov ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 10 000.00 s DPH portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/10906 30.05.2015 12.06.2015
VO: Podlimitná zákazka Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní podlimitnej zákazky na dodanie IKT a didaktických prostriedkov pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 Dodanie IKT a didaktických prostriedkov pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 36 166,67 bez DPH 09.12.2014 07.01.2015
VO: Podlimitná zákazka Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní podlimitnej zákazky na Dotlač výstupov projektu pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 Výber dodávateľa na zabezpečenie dotlače výstupov projektu pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 8 056,22 s DPH portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/26212 24.09.2015 01.10.2015
VO: Súhrná správa 1.štvrťrok 2015 Súhrnná správa o zákazkách podľa §9 ods.9 za 1.štvrťrok 2015 s DPH 15.04.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky a pokyny na vypracovanie ponuky na poskytovanie služieb Publicita projektu pre projekt s ITMS 26110130598 na ESSLM Poskytovanie služieb Publicita projektu v rámci projektu s ITMS 26110130598 na ESSLM 3 830,00 s DPH 27.06.2014 07.07.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva na predloženie ponuky pre realizáciu školení k projektu s ITMS 26110130598 na ESSLM Realizácia školení k projektu s ITMS 26110130598 na ESSLM 9 632,00 s DPH 10.02.2015 23.02.2015
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >> zobrazené záznamy: 1-20/65

Novinky

Kontakt

  • Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
    Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
  • +421 44 56 21 951
    +421 44 54 72 901

Fotogaléria