Navigácia

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

 

Ako vyzerá náš deň v Družinke

Celý školský rok sme v Družinke od 06:00 do 16:30 a robíme:

Čas (od – do) Činnosť
06:00 – 07:45 príchod žiakov, odpočinková činnosť, odchod na vyučovanie
11:15 – 13:00 hygiena, obed, odpočinková činnosť
13:00 – 14:00 rekreačná činnosť
14:00 – 14:45 záujmová a krúžková činnosť
14:45 – 15:00 olovrant
15:00 – 15:30 príprava na vyučovanie
15:30 – 16:30 individuálna činnosť, odchod detí domov

Čo robíme

 • kreslíme, striháme, lepíme, maľujeme, …
 • spievame, tancujeme, …
 • hráme divadlo
 • rozprávame sa o zaujímavých veciach, modlíme sa
 • športujeme von aj dnu
 • odpočívame, relaxujeme
 • píšeme domáce úlohy
 • raz mesačne robíme veľké akcie, ako napríklad: Veselá svadba, Jesenný strašiak, Maľovanie trička s biblickým námetom, Deti sa modlia pod jedličkou, súťaže s rodičmi, noc v Družinke, Pečivový deň, …

Čo musíme dodržiavať v Družinke

 • Vnútorný poriadok ŠKD
 • nesmiem nosiť drahé a nebezpečné predmety do ŠKD
 • mobilný telefón mám len na vlastnú zodpovednosť a vychovávateľka za jeho prípadnú stratu neručí
 • z Družinky môžem odísť len na základe doručenia písomného alebo telefonického ospravedlnenia rodičom priamo vychovávateľke

Novinky

Kontakt

 • Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
  Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • +421 948 525 086

Fotogaléria