Navigácia

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Občianska náuka

HODNOTENIE OBČIANSKEJ NÁUKY

 

Vyučujúca: PaedDr. Alena Krkošková

 

Na hodinách občianskej náuky hodnotíme:

priebežné testy a záverečné testy z prebratého učiva občianskej náuky
ústne odpovede z občianskej náuky
vypracovanie projektov
aktívna účasť na hodinách

 

Percentuálne hodnotenie testov

100% - 90% = 1

89% - 75% = 2

74% - 50% = 3

49% - 30% = 4

29% - 0% = 5

Novinky

Kontakt

  • Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
    Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
  • +421 44 56 21 951
    +421 44 54 72 901

Fotogaléria