Navigácia

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Nemecký jazyk

Hodnotia sa štyri jazykové zručnosti: počúvanie, čítanie, rozprávanie a písanie.

Malé testy

píšeme z vybranej slovnej zásoby alebo gramatického javu
minimálne 3 za polrok

 

Veľké testy

píšeme dvakrát za polrok (štvrťrok, polrok)
zameriavame sa na celkovú znalosť gramatických javov a slovnej zásoby
testy sú oznáme vždy minimálne týždeň dopredu
hodnotenie:

100% - 90% = 1

  89% - 75%   = 2

  74% - 50%    = 3

  49% - 25%    = 4

  24% - 0%      = 5

 

Práca na hodine

vypracovanie cvičení zadaných na hodine
cvičenia na počúvanie, cvičenia na čítanie s porozumením, dialogické cvičenia

Novinky

Kontakt

  • Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
    Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
  • +421 948 525 086

Fotogaléria