• Partneri

  • Prečo si zvoliť nás?

    • Vzdelávanie
    • Našim cieľom je poskytnúť žiakom kvalitné vzdelanie vo všetkých oblastiach s dôrazom na vyučovanie anglického jazyka. V tomto školskom roku budú na našej škole znovu vyučovať americkí lektori.
    • Duchovný život
    • Dieťa v období dospievania potrebuje odpoveď na zložité otázky, ktoré sa vynárajú v jeho vnútri – otázky spojené so zmyslom života a duchovnou časťou jeho bytia. V škole by malo odpovede na tieto otázky získať predovšetkým na hodinách evanjelického náboženstva. Avšak okrem vyučovacích hodín sa žiakom snažíme ponúknuť aj niečo navyše.
    • CLIL
    • Na našej škole aktívne uplatňujeme metódu CLIL (Content and Language Integrated Learning). Jedná sa o vzdelávaciu metódu vyučovania nejazykových predmetov prostredníctvom anglického jazyka.
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 1. 12. 2020
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje