Navigácia

Partneri

VzdelávanieVzdelávanie

Našim cieľom je poskytnúť žiakom kvalitné vzdelanie vo všetkých oblastiach s dôrazom na vyučovanie anglického jazyka. V tomto školskom roku budú na našej škole znovu vyučovať americkí lektori.

Duchovný životDuchovný život

Dieťa v období dospievania potrebuje odpoveď na zložité otázky, ktoré sa vynárajú v jeho vnútri – otázky spojené so zmyslom života a duchovnou časťou jeho bytia. V škole by malo odpovede na tieto otázky získať predovšetkým na hodinách evanjelického náboženstva. Avšak okrem vyučovacích hodín sa žiakom snažíme ponúknuť aj niečo navyše. 
 

CLILCLIL

Na našej škole aktívne uplatňujeme metódu CLIL (Content and Language Integrated Learning). Jedná sa o vzdelávaciu metódu vyučovania nejazykových predmetov prostredníctvom anglického jazyka.
 

Novinky

Novinky

Kontakt

  • Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
    Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
  • +421 44 56 21 951
    +421 44 54 72 901

Fotogaléria