Navigácia

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.
 • Náš Betlehem

  Príďte sa pozrieť na Betlehem, ktorý vytvorili pani vychovávateľky a žiaci ŠKD.

 • Oznam riaditeľky školy

  Oznam-RS.pdf​​​​​​​

 • Oznam vedúcej ŠJ

  1.

  Dňa 14.12.2017 – z prevádzkových dôvodov - varíme len pre E MŠ +

   I. stupeň E ZŠ a zamestnancov – všetci ostatní budú odhlásení.

  Výdaj obedov bude od 11,15 do 12,30 hod.

   

  2.

  Z dôvodu nulovania skladov, prosíme stravníkov, aby svoje odhlášky uplatnili len do 19.12.2017 – do 6,30 hod.

   

  3.

  Dňa 21. 12. 2017  z dôvodu skoršieho ukončenia vyučovania – varíme len pre E MŠ + I. stupeň E ZŠ a zamestnancov – všetci ostatní budú hromadne odhlásení.

  Výdaj obedov bude od 11,15 do 12,30 hod.

   

  4.

  Dňa 22.12.2017 z prevádzkových dôvodov nevaríme.

   

   

  Všetkým stravníkom prajeme príjemné a požehnané vianočné a novoročné sviatky, veselé prázdniny.

   

  Prevádzku obnovíme dňa 8. januára 2018, tešíme sa na Vás.

 • ZBER ŠÍPOK SPOLOČNE S LESMI SLOVENSKEJ REBUBLIKY

  ZBER ŠÍPOK SPOLOČNE S LESMI SLOVENSKEJ REBUBLIKY

  Naša škola sa zapojila do súťaže v zbere šípok. 

  Podarilo sa nám vyhrať v súťaži tried aj jednotlivcom. Našu školu navštívil a ceny odovzdala IngMarian Staník, generálny riaditeľ LESOV SR.

  Z tlačovej správy vybaráme:

  Najlepším kolektívom sa stali žiaci 3.A Evanjelickej základnej školy biskupa Jura Janošku z Liptovského Mikuláša, ktorí vďaka 142 kg vyzbieraných šípkových plodov absolvujú dvojdňový pobyt v Poľovníckom zámku Antostál. Najlepším jednotlivcom celého projektu sa stal žiak víťaznej triedy Peter Piovarči, ktorý priniesol takmer 68 kg šípkových plodov. 

  viac info .https://www.facebook.com/LESY-Slovenskej-republiky-868697943250383/

  Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže a ich rodičom, Mgr. Labaškovej a Mgr. Kovačičinovej, koordinátorke súťaže. 

   

 • Zmena zvonenia

  Od 6. novembra platí nové zvonenie. Začiatok a koniec vyučovania sa nemenia, mení sa len dľžka niektorých prestávok.

 • Oslavy 25. a 15. výročia založenia evanjelických škôl

   

  Pozrite si obrázky z osláv výročia našich škôl

  https://www.flickr.com/photos/repcek/37790757451/

 • Oznam k oslavám výročia

  Riaditeľka Evanjelickej spojenej školy pri príležitosti osláv 25. a 15. výročia založenia evanjelických škôl 

  oznamuje

  rodičom žiakov, že 6. októbra 2017 (piatok) v rámci svojich kompetencií  udeľuje voľno žiakom 1.stupňa základnej školy a vybraným triedam gymnázia. 

              Žiaci 2. stupňa základnej školy a vybrané triedy gymnázia sa v tento deň zúčastnia osláv výročí. Účasť vybraných žiakov a tried je povinná.

  V prípade neúčasti,  musí žiak svoju absenciu ospravedlniť do 5.10.2017.

  Prevádzka školskej jedálne a školského klubu v tento deň nebude.

  Žiaci, ktorí sa zúčastňujú osláv sa stretávajú s triednymi učiteľmi pred kostolom o 9:30 hod..

              Po Službách Božích sa presunú pod pedagogickým dozorom do Domu kultúry. Po ukončení akadémie o 13:00 hod. budú môcť žiaci a študenti ísť domov.

              Na Služby Božie a slávnostnú akadémiu si dovoľujem srdečne pozvať milí rodičia aj Vás, ak Vám povinnosti dovolia zúčastniť sa oslavy.

   

  Program osláv:

  10:00 – 11:00        Slávnostné Služby Božie ev. kostol na Tranovského ulici

  11:45 – 12:45        Slávnostná akadémia v Dome kultúry

   

                                                                                                              riaditeľka ESŠ v.r.

 • Jedálny lístok

  Vážený rodičia,

  jedálny lístok nájdete na stránke https://www.strava.cz/strava/ po zadaní svojich prihlasovacích údajov.

 • Vážení rodičia, pozývame Vás na

  plenárne rodičovské združenie,

  ktoré sa uskutoční vo štvrtok 28. septembra 2017 o 15:30 vo veľkej zasadačke v budove Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Po plenárnom zasadnutí o 17:00 sa budú konať triedne rodičovské združenia v budove školy. 

 • Ponuka krúžkovej činnosti

 • Zoznamy žiakov 1. ročníka

 • Oznam pre rodičov žiakov 1. ročníka

  Vážení rodičia, 

  4. septembra 2017 o 7:30 sa uskutoční rodičovské združenie tried 1.A a 1.B v budove EZŠ.

  Po rodičovskom združení pôjdu žiaci v sprievode rodičov do kostola na slávnosté Služby Božie k otvoreniu nového školského roka.

 • Slávnostné otvorenie šk. roka

 • ZÁBAVNÁ FYZIKÁLNA SHOW

 • Balhoželáme nášmu žiakovi Jakubovi Nemtušiakovi k úspechu, ktorý dosiahol na majstrovstvách Slovenka v plávaní.

 • Prečítajte si viac  o Noci reportérov, ktorú zorganizovali naše pani vychovávateľky.

  http://www.teraz.sk/regiony/ziaci-evanjelickej-zakladnej-skoly-si/265889-clanok.html

 • Pozvánka na Deň detí na Evanjelickej spojenej škole 

   

                  Rada rodičov pri Evanjelickej spojenej školy organizuje pre žiakov základnej školy i gymnázia oslavu detského sviatku 3. júna ( v sobotu) v areáli ESŠ na Komenského 10, na ktorú Vás srdečne pozýva. Oslava začne ráno o 8:30 a bude trvať do 13:00 hodiny. Tento rok by sme chceli vyskúšať znovu niečo nové, zorganizovať pre vás burzu – výmenu kníh. Preto, Vás prosíme, aby ste v sobotu zo sebou zobrali nepotrebné knihy k výmene.

                  Knižky, ktoré sú pre Vás nepotrebné zaiste urobia radosť niekomu inému.     

  Srdečne na krásne podujatie pozývame všetkých oteckov, mamičky a hlavne Vaše deti.    

  Súťažiť sa bude v troch kategóriách:

  • žiaci 1.a 2.ročníka,   
  • žiaci 3. a 4.ročníka,
  • žiaci 5.,6.ročníka, prímy a sekundy.

  Program:

  8:30    –    9:00      Registrácia
  9:00    –    9:15      Privítanie, organizačné pokyny
  9:15    –    10:45    Súťaže
  10:45  –    11:00    Vyhodnotenie súťaží
  11:00  –    11:30    Obed (guláš)
  11:45        Ukážka hasičskej techniky                                                   

                Milé mamičky, veríme, že ako každý rok i tento, upečiete a donesiete voňavé koláčiky a dobroty v piatok do školy, vopred Vám za ústretovosť ďakujeme,

                                                                                                                                             Rada rodičov pri ESŠ.

   

  DenDeti2017.pdf

 • DRUŽINKA : MY SME MALÍ MUZIKANTI

  Už samotný názov akcie hovorí, že sme mali v družinke koncert muzikantov. Všetci malí umelci boli výborní!

            

            

            

            

       

strana:

Novinky

Kontakt

 • Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
  Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • +421 44 56 21 951
  +421 44 54 72 901

Fotogaléria