Navigácia

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.
 • Oznam k oslavám výročia

  Riaditeľka Evanjelickej spojenej školy pri príležitosti osláv 25. a 15. výročia založenia evanjelických škôl 

  oznamuje

  rodičom žiakov, že 6. októbra 2017 (piatok) v rámci svojich kompetencií  udeľuje voľno žiakom 1.stupňa základnej školy a vybraným triedam gymnázia. 

              Žiaci 2. stupňa základnej školy a vybrané triedy gymnázia sa v tento deň zúčastnia osláv výročí. Účasť vybraných žiakov a tried je povinná.

  V prípade neúčasti,  musí žiak svoju absenciu ospravedlniť do 5.10.2017.

  Prevádzka školskej jedálne a školského klubu v tento deň nebude.

  Žiaci, ktorí sa zúčastňujú osláv sa stretávajú s triednymi učiteľmi pred kostolom o 9:30 hod..

              Po Službách Božích sa presunú pod pedagogickým dozorom do Domu kultúry. Po ukončení akadémie o 13:00 hod. budú môcť žiaci a študenti ísť domov.

              Na Služby Božie a slávnostnú akadémiu si dovoľujem srdečne pozvať milí rodičia aj Vás, ak Vám povinnosti dovolia zúčastniť sa oslavy.

   

  Program osláv:

  10:00 – 11:00        Slávnostné Služby Božie ev. kostol na Tranovského ulici

  11:45 – 12:45        Slávnostná akadémia v Dome kultúry

   

                                                                                                              riaditeľka ESŠ v.r.

 • Jedálny lístok

  Vážený rodičia,

  jedálny lístok nájdete na stránke https://www.strava.cz/strava/ po zadaní svojich prihlasovacích údajov.

 • Vážení rodičia, pozývame Vás na

  plenárne rodičovské združenie,

  ktoré sa uskutoční vo štvrtok 28. septembra 2017 o 15:30 vo veľkej zasadačke v budove Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Po plenárnom zasadnutí o 17:00 sa budú konať triedne rodičovské združenia v budove školy. 

 • Ponuka krúžkovej činnosti

 • Zoznamy žiakov 1. ročníka

 • Oznam pre rodičov žiakov 1. ročníka

  Vážení rodičia, 

  4. septembra 2017 o 7:30 sa uskutoční rodičovské združenie tried 1.A a 1.B v budove EZŠ.

  Po rodičovskom združení pôjdu žiaci v sprievode rodičov do kostola na slávnosté Služby Božie k otvoreniu nového školského roka.

 • Slávnostné otvorenie šk. roka

 • ZÁBAVNÁ FYZIKÁLNA SHOW

 • Balhoželáme nášmu žiakovi Jakubovi Nemtušiakovi k úspechu, ktorý dosiahol na majstrovstvách Slovenka v plávaní.

 • Prečítajte si viac  o Noci reportérov, ktorú zorganizovali naše pani vychovávateľky.

  http://www.teraz.sk/regiony/ziaci-evanjelickej-zakladnej-skoly-si/265889-clanok.html

 • Pozvánka na Deň detí na Evanjelickej spojenej škole 

   

                  Rada rodičov pri Evanjelickej spojenej školy organizuje pre žiakov základnej školy i gymnázia oslavu detského sviatku 3. júna ( v sobotu) v areáli ESŠ na Komenského 10, na ktorú Vás srdečne pozýva. Oslava začne ráno o 8:30 a bude trvať do 13:00 hodiny. Tento rok by sme chceli vyskúšať znovu niečo nové, zorganizovať pre vás burzu – výmenu kníh. Preto, Vás prosíme, aby ste v sobotu zo sebou zobrali nepotrebné knihy k výmene.

                  Knižky, ktoré sú pre Vás nepotrebné zaiste urobia radosť niekomu inému.     

  Srdečne na krásne podujatie pozývame všetkých oteckov, mamičky a hlavne Vaše deti.    

  Súťažiť sa bude v troch kategóriách:

  • žiaci 1.a 2.ročníka,   
  • žiaci 3. a 4.ročníka,
  • žiaci 5.,6.ročníka, prímy a sekundy.

  Program:

  8:30    –    9:00      Registrácia
  9:00    –    9:15      Privítanie, organizačné pokyny
  9:15    –    10:45    Súťaže
  10:45  –    11:00    Vyhodnotenie súťaží
  11:00  –    11:30    Obed (guláš)
  11:45        Ukážka hasičskej techniky                                                   

                Milé mamičky, veríme, že ako každý rok i tento, upečiete a donesiete voňavé koláčiky a dobroty v piatok do školy, vopred Vám za ústretovosť ďakujeme,

                                                                                                                                             Rada rodičov pri ESŠ.

   

  DenDeti2017.pdf

 • DRUŽINKA : MY SME MALÍ MUZIKANTI

  Už samotný názov akcie hovorí, že sme mali v družinke koncert muzikantov. Všetci malí umelci boli výborní!

            

            

            

            

       

 • Slávik Slovenska- školské kolo

  1.kategória:

  1. miesto: Johanka Kaliská        3.A

                  Eliška Fuzáková        2.B

  2. miesto: Nellka Havlová          1.B

                 Janka Sochorová        3.B

  3. miesto: Saška Molnárová       3.B

                  Emmka Piačeková     1.A

                  Nellka Urbancová       1.B

  2.kategória:

  1. miesto: Katka Janečková         4. ročník

                  Danielka Hlavnová       6.A

  2. miesto: Malvínka Fuzáková      4. ročník

  Výherkyniam srdečne blahoželáme!

  Ďalšie fotky nájdete vo fotoalbume.

 • V máji sa uskutoční druhé projektové stretnutie Erasmus

 • DOD pre rodičov budúcich prvákov

 • Hviezdoslavov Kubín - šk. kolo 2017

            

                 

  Text_HK.doc

 • Projektové stretnutie Erasmus+

  V dňoch 6. až 10. februára sa na našej škole uskutočnilo projektové stretnutie Erasmus +. Našu školu navštívili učitelia a žiaci z partnerských škôl. Počas projektu sme realizovali niekoľko workshopov, prednášku, otvorené hodiny a krátke divadelné predstavenie pripravené žiakmi.

  Žiaci pracovali v medzinárodných skupinách, aby bola podporená ich motivácia používať anglický jazyk. Niektorí študenti boli ubytovaní v rodinách, čo im umožnilo bližšie spoznať našu kultúru a spôsob života. 

  Viac info: http://hmtu.weebly.com/slovakia---blog

strana:

Novinky

Kontakt

 • Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
  Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • +421 44 56 21 951
  +421 44 54 72 901

Fotogaléria