Navigácia

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.
 • LET ME SHOW YOU

  LET ME SHOW YOU

  8. mája sa na našej škole uskutočnila akcia  Let me show you. Cieľom akcie bolo predstaviť krajiny našich partnerských škôl, ktoré naši žiaci navštívili v rámci projektu Erasmus + : Grécko, Poľsko a Španielsko.

  Privítali sme žiakov z viacerých škôl z LM a okolia. Naši žiaci pripravili rôzne aktivity: piesne, kvízy, tance, ochutnávky jedál...

 • POZÁNKA NA DEŇ DETÍ 2.6. 2018

  POZÁNKA NA DEŇ DETÍ 2.6. 2018

  Pozvánka rodičov na Deň detí 2.6. 2018

 • Vyúčtovanie verejnej zbierky

  Vyúčtovanie verejnej zbierky
 • Konzultácie

  Konzultácie

  Vážení rodičia, 24. apríla sa uskutočnia individuálne konzultácie so zákonnými zástupcami žiakov 2. stupňa.V elektronickej žiackej knižke KOMUNIKÁCIA - KONZULTAČNÉ HODINY si môžete vybrať s ktorým vyučujúcim sa chcete stretnúť a nastaviť čas stretnutia.

  Podrobný návod nájdete tu: 

 • YES games

  YES games

  Vážení rodičia,

  srdečne Vás pozývame na benefičnú akciu školy nazvanú YES games. Cieľom akcie je posilniť spoluprácu školy a rodiny a vytvoriť priestor na spoločné trávenie času.  Akcia je určená pre všetkých žiakov školy a ich rodinných príslušníkov. 
  Žiak môže súťažiť iba v dvojici so staršou osobou, ktorá nie je žiakom  ZŠ – rodič, starý rodič, starší súrodenec a pod. Dvojice môžu súťažiť v rôznych disciplínach a vyhrať zaujímavé ceny. Žiak, ktorý sa chce akcie zúčastniť zaplatí štartovné 5 Eur

   do 28. marca triednej učiteľke. Výťažok z akcie bude použitý na vybudovanie novej preliezačky na školskom dvore. 
  Tešíme sa na Vašu účasť

  5. apríl 14:30

  registrácia od 14:00

  Na školskom dvore ( v prípade nepriaznivého počasia v telocvični)

   

  Akcia je súčasťou verejnej zbierky.  Verejná zbierka bude trvať od 21. marca do 13. apríla 2018.

  V  tomto období  môžete finančne prispieť na účet zbierky

  SK26 0200 0000 0039 2960 9353

   

   

   

   

  Viac informácií nájdete na webovej
  stránke školy www.seslm.edupage.org

 • Deň vedy a techniky

  Deň vedy a techniky

  Den_vedy_a_techniky.doc​​​​​​​

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

  Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

  Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“

   

  Vstúpili sme do nového kalendárneho roka a my ho začíname s radosťou, ktorú počas vianočných sviatkov priniesli študenti a žiaci našej Evanjelickej spojenej školy do mnohých detských srdiečok.

  Pod vedením pani profesorky EGJT Mgr. Viery Brtišovej sa naša škola zapojila do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“.  Projekt pozostáva z prípravy vianočných balíčkov pre deti zo Srbska z náhradných, ohrozených a sociálne slabých rodín. Každý balíček má svojho konkrétneho adresáta. Meno, vek, záujmy, bydlisko a národnosť  tvoria základné údaje, vďaka ktorým darca presne vie, komu svoj dar chystá.

   Naši študenti a žiaci sa s radosťou a elánom pustili do prípravy vianočného prekvapenia pre svojich rovesníkov. Študenti gymnázia prispeli ako jednotlivci, alebo vytvorili dvojice či skupiny, v ktorých spojili svoje sily a naplnili balíčky tými najrôznejšími darmi. Na základnej škole dary lásky žiaci pripravovali vo svojich triedach a tak sa spoločným úsilím základnej školy a gymnázia podarilo nachystať sedemdesiattri vianočných balíkov. Iste, „krabica od topánok“ nestačila. Učitelia, študenti i žiaci našej školy ukázali, že majú štedré srdce a otvorené dlane pre deti, pre ktoré je nedostatok bežnou súčasťou života.

  Prirodzene, v tomto krásnom projekte nejde len o hmotné dary, veci, ktoré deti potrebujú pre každodenný život.  Zabalené balíky putujúce do Srbska boli vyjadrením ľudskej lásky a záujmu o iných. Mali dať deťom, pre ktoré sa balíčky pripravovali, poznať, že aj na Slovensku žijú deti a mladí ľudia, ktorí chcú ich život urobiť krajším, radostnejším, šťastnejším.

  Ďakujeme p. profesorke Mgr. Viere Brtišovej, že podnietila našich učiteľov, študentov a žiakov k činu, ktorý ukázal, že láska, záujem o iných a snaha obetovať sa a podeliť o to, čo máme, sú súčasťou láskavých sŕdc, ktorých ozvenu počujeme dennodenne na chodbách a v triedach našej Evanjelickej spojenej školy. Ďakujeme aj všetkým učiteľom, študentom a žiakom za nádherný prejav dobra a lásky, ktorý prekonal nielen hranice našej krajiny ale aj bežnej ľudskej ochoty pomôcť inému človeku.

   

  Mgr. Jana Ďuranová

  https://www.youtube.com/watch?v=9gk50PZ5SOE

 • Projektové stretnutie ERASMUS+

  Projektové stretnutie ERASMUS+
 • Náš Betlehem

  Náš Betlehem

  Príďte sa pozrieť na Betlehem, ktorý vytvorili pani vychovávateľky a žiaci ŠKD.

 • ZBER ŠÍPOK SPOLOČNE S LESMI SLOVENSKEJ REBUBLIKY

  ZBER ŠÍPOK SPOLOČNE S LESMI SLOVENSKEJ REBUBLIKY

  ZBER ŠÍPOK SPOLOČNE S LESMI SLOVENSKEJ REBUBLIKY

  Naša škola sa zapojila do súťaže v zbere šípok. 

  Podarilo sa nám vyhrať v súťaži tried aj jednotlivcom. Našu školu navštívil a ceny odovzdala IngMarian Staník, generálny riaditeľ LESOV SR.

  Z tlačovej správy vybaráme:

  Najlepším kolektívom sa stali žiaci 3.A Evanjelickej základnej školy biskupa Jura Janošku z Liptovského Mikuláša, ktorí vďaka 142 kg vyzbieraných šípkových plodov absolvujú dvojdňový pobyt v Poľovníckom zámku Antostál. Najlepším jednotlivcom celého projektu sa stal žiak víťaznej triedy Peter Piovarči, ktorý priniesol takmer 68 kg šípkových plodov. 

  viac info .https://www.facebook.com/LESY-Slovenskej-republiky-868697943250383/

  Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže a ich rodičom, Mgr. Labaškovej a Mgr. Kovačičinovej, koordinátorke súťaže. 

   

 • Zmena zvonenia

  Od 6. novembra platí nové zvonenie. Začiatok a koniec vyučovania sa nemenia, mení sa len dľžka niektorých prestávok.

 • Oslavy 25. a 15. výročia založenia evanjelických škôl

  Oslavy 25. a 15. výročia založenia evanjelických škôl

   

  Pozrite si obrázky z osláv výročia našich škôl

  https://www.flickr.com/photos/repcek/37790757451/

 • Oznam k oslavám výročia

  Oznam k oslavám výročia

  Riaditeľka Evanjelickej spojenej školy pri príležitosti osláv 25. a 15. výročia založenia evanjelických škôl 

  oznamuje

  rodičom žiakov, že 6. októbra 2017 (piatok) v rámci svojich kompetencií  udeľuje voľno žiakom 1.stupňa základnej školy a vybraným triedam gymnázia. 

              Žiaci 2. stupňa základnej školy a vybrané triedy gymnázia sa v tento deň zúčastnia osláv výročí. Účasť vybraných žiakov a tried je povinná.

  V prípade neúčasti,  musí žiak svoju absenciu ospravedlniť do 5.10.2017.

  Prevádzka školskej jedálne a školského klubu v tento deň nebude.

  Žiaci, ktorí sa zúčastňujú osláv sa stretávajú s triednymi učiteľmi pred kostolom o 9:30 hod..

              Po Službách Božích sa presunú pod pedagogickým dozorom do Domu kultúry. Po ukončení akadémie o 13:00 hod. budú môcť žiaci a študenti ísť domov.

              Na Služby Božie a slávnostnú akadémiu si dovoľujem srdečne pozvať milí rodičia aj Vás, ak Vám povinnosti dovolia zúčastniť sa oslavy.

   

  Program osláv:

  10:00 – 11:00        Slávnostné Služby Božie ev. kostol na Tranovského ulici

  11:45 – 12:45        Slávnostná akadémia v Dome kultúry

   

                                                                                                              riaditeľka ESŠ v.r.

 • Jedálny lístok

  Jedálny lístok

  Vážený rodičia,

  jedálny lístok nájdete na stránke https://www.strava.cz/strava/ po zadaní svojich prihlasovacích údajov.

 • Vážení rodičia, pozývame Vás na

  plenárne rodičovské združenie,

  ktoré sa uskutoční vo štvrtok 28. septembra 2017 o 15:30 vo veľkej zasadačke v budove Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Po plenárnom zasadnutí o 17:00 sa budú konať triedne rodičovské združenia v budove školy. 

 • Ponuka krúžkovej činnosti

  Ponuka krúžkovej činnosti
 • Zoznamy žiakov 1. ročníka

  Zoznamy žiakov 1. ročníka
 • Oznam pre rodičov žiakov 1. ročníka

  Oznam pre rodičov žiakov 1. ročníka

  Vážení rodičia, 

  4. septembra 2017 o 7:30 sa uskutoční rodičovské združenie tried 1.A a 1.B v budove EZŠ.

  Po rodičovskom združení pôjdu žiaci v sprievode rodičov do kostola na slávnosté Služby Božie k otvoreniu nového školského roka.

 • Slávnostné otvorenie šk. roka

  Slávnostné otvorenie šk. roka
 • ZÁBAVNÁ FYZIKÁLNA SHOW

  ZÁBAVNÁ FYZIKÁLNA SHOW
strana:

Novinky

Kontakt

 • Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
  Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • +421 44 56 21 951
  +421 44 54 72 901

Fotogaléria