Navigácia

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201805856 Poskytnutie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov s DPH 11.07.2018 Disig, a.s. Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš PaedDr. Jana Chaloupková Riaditeľka ESŠ LM
Zmluva Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov č. 2017_MPC_EGO_044 Prevod didaktických prostriedkov na výučbu anglického jazyka pre učiteľov a žiakov SŠ ISCED 3 s DPH 04.05.2017
Zmluva Kúpna zmluva_DAFFER2_k projektu s ITMS 26110130598 Dodanie predmetu zmluvy v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 tejto zmluvy pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 2 619,10 s DPH 18.12.2015
Zmluva Kúpna zmluva_DAFFER1_k projektu s ITMS 26110130598 Dodanie predmetu zmluvy v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 tejto zmluvy pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 1 771,00 s DPH 18.12.2015
Zmluva Kúpna zmluva_ABmedia_k projektu s ITMS 26110130598 Dodanie predmetu zmluvy v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 tejto zmluvy pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 1 771,64 s DPH 18.12.2015
Zmluva Kúpna zmluva_KVANT_k projektu s ITMS 26110130598 Dodanie predmetu zmluvy v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 tejto zmluvy pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 3 214,15 s DPH 18.12.2015
Faktúra Verejná zbierka pre ŠKD pri ESS LM Vyúčtovanie verejnej zbierky "Krok do Vianoc" pre ŠKD pri ESS LM 482,35 s DPH 03.12.2015
VO: Podlimitná zákazka Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní podlimitnej zákazky na Dotlač výstupov projektu pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 Výber dodávateľa na zabezpečenie dotlače výstupov projektu pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 8 056,22 s DPH portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/26212 24.09.2015 01.10.2015
Zmluva Poistná zmluva s ČSOB k projektu s ITMS 2611013598 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu v rámci projektu s ITMS 2611013598 s DPH 16.07.2015
Faktúra 06_2015 Faktúry za jún 2015 s DPH 30.06.2015
Zmluva Zmluva - 2015-1-SK01-KA101-008620 Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERASMUS+ 57 445,00 s DPH 25.06.2015
Zmluva Projekt Erasmus s DPH 05.06.2015
VO: Podlimitná zákazka Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní podlimitnej zákazky na Tlač výstupov projektu pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 Výber dodávateľa na zabezpečenie tlače inovovaných učebných textov pre žiakov a pedagógov ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 10 000.00 s DPH portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/10906 30.05.2015 12.06.2015
Zmluva Kúpna zmluva_F.A.T._k projektu s ITMS 26110130598 Dodanie predmetu zmluvy v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 tejto zmluvy pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 17 490,00 s DPH 26.05.2015
Zmluva Kúpna zmluva_MarDur_k projektu s ITMS 26110130598 Dodanie predmetu zmluvy v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 tejto zmluvy pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 23 400,00 s DPH 26.05.2015
VO: Podlimitná zákazka Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní podlimitnej zákazky Tvorba moderného obsahu vyučovania pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 Komplexné dodanie služieb zahŕňajúce tvorbu moderného obsahu vyučovania pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598 29 333,33 bez DPH 25.05.2015 17.06.2015
Faktúra 04_2015 Faktúry za apríl 2015 s DPH 30.04.2015
VO: Súhrná správa 1.štvrťrok 2015 Súhrnná správa o zákazkách podľa §9 ods.9 za 1.štvrťrok 2015 s DPH 15.04.2015
Faktúra 03_2015 Faktúry za marec 2015 s DPH 31.03.2015
Objednávka 03_2015 Objednávky za marec 2015 s DPH 31.03.2015
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >> zobrazené záznamy: 1-20/66

Novinky

Kontakt

  • Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
    Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
  • +421 948 525 086

Fotogaléria