Navigácia

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Zamestnanci

Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku

 

V aktuálnom školskom roku v Evanjelickej základnej škole biskupa Jura Janošku pracujú títo pedagogickí zamestnanci:

 

Učiteľ

Predmet

Triednictvo

Kontakt

      1. Bobková Alexandra,Mgr.

ANJ

zástupkyňa riaditeľky

bobkova.sasa@esslm.com

      2. Bochnička Marián,Mgr.

EVB

 

maybo@centrum.sk

      3. Burdelová Lenka, Mgr. MAT, FYZ   burdelovaesslm@gmail.com

      4. Droppová Katarína,Mgr.

ANJ,HUV

6.

droppovakesslm@gmail.com

      5. Dora Junior Nicolas, Mgr. INF   doraesslm@gmail.com 

      6. Ďuranová Jana,Mgr.

EVB

školská spirituálka   

jduranova@gmail.com

      7. Dvorská Martina,Mgr.

asistentka učiteľa,OBN, VU

2.B

mdvorska@gmail.com

      8. Galicová Katarína, Mgr.

ANJ,SJL

8.B

katarinagalicova@gmail.com

      9. Gregušková Alžbeta, Bc. ŠKD    

    10. Grešová Janka,Mgr.

1.stupeň ZŠ

3.B

jankagresova@centrum.sk
    11. Hanko Martin, Bc. TŠV    
    12. Holúbeková Nadežda, Mgr. RUJ   holubekovaesslm@gmail.com 
    13. Hulvejová Mária, Mgr.  1. stupeň ZŠ 1.B hulvejovaesslm@gmail.com

    14. Chaloupková Jana,PaedDr.

TECH

riaditeľka školy

riaditel@esslm.sk

    15. Jelenová Elena,Ing.

CHEM

 

jelenovaesslm@gmail.sk

    16. Klimová Eva

ŠKD

       

 

    17. Kovačičínová Viera, Mgr.

BIO, MAT,VYV, TECH

5.A

kovacicinovaesslm@gmail.com

    18. Križanová Elena

ŠKD

       

 

    19. Krkošková Alena, PhDr.

DEJ,SJL

9.B

krkoskovaesslm@gmail.com

    20. Kusá Eva, RNDr. MAT, GEO 5.B ekusaesslm@gmail.com

    21. Labašková Zlatica,Mgr.

1.stupeň ZŠ,

4.A

zlabaskova@gmail.com

    22. Laučíková Ľuboslava,Mgr.

1.stupeň ZŠ,

3.A

luboslavalaucikova@gmail.com

    23. Melnova Miriam,Mgr.

EVB,NEJ,

8.A

mmelna@gmail.com

    24. Mišanková Gabriela, Mgr. INF    

    25. Nemtušiaková Janka

ŠKD,TŠV,VYV

     

nemtusiakovaesslm@gmail.com

    26. Niemecz Ivana, Mgr. SJL 9.A ivana.brozak@centrum.sk
    27. Oravcová Zuzana,Mgr.

1.stupeň ZŠ,HUV

2.A

oravcovaesslm@gmail.com

    28. Pavlovičová Zuzana, Mgr. ŠKD    
    29. Piatková Katarína, Mgr. ANJ 7. piatkovaesslm@gmail.com
    30. Renková Jarmila, Mgr. 1. stupeň ZŠ 1.C  

    31. Sochorová Janka ,Mgr.

1. stupeň ZŠ,TŠV

   1.A    

jankasochorova@gmail.com

    32. Sopoligová Emília, Mgr. CHE    
    33. Surovcek Naomi ANJ    

    34. Šarlušková Jana,Mgr.

1.stupeň ZŠ,VYV

3.B

sarluskovaesslm@gmail.com

    35. Šumanová Hreblay Lucia, Mgr. ŠKD    

 

  

Novinky

Kontakt

  • Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
    Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
  • +421 948 525 086

Fotogaléria