Navigácia

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Zamestnanci

Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku

 

V aktuálnom školskom roku v Evanjelickej základnej škole biskupa Jura Janošku pracujú títo pedagogickí zamestnanci:

 

Učiteľ

Predmet

Triednictvo

Kontakt

  1. Babic  Peter,Mgr.

GEO,TŠV

 

babic @esslm.sk

  1. Bobková Alexandra,Mgr.

ANJ

zástupkyňa riaditeľky

bobkova.sasa@esslm.com

       3. Bochnička Marián,Mgr.

EVB

 

maybo @centrum.sk

      4. Čaklošová Marcela,Mgr.

ANJ,SJL,OBN,VU

      6.

caklosova.marcela@gmail.com

      5. Dora Junior Nicolas, Mgr. INF    

      6. Ďuranová Jana,Mgr.

EVB

  školská spirituálka   

jduranova@gmail.com

      7. Dvorská Martina,Mgr.

asistentka učiteľa,OBN, VU

     1.B

mdvorska@gmail.com

      8. Galicová Katarína, Mgr.

ANJ

     7.B

feketovaesslm@gmail.com

      9. Gregušková Alžbeta, Bc. ŠKD    

    10. Grešová Janka,Mgr.

1.stupeň ZŠ

     2.B

jankagresova@centrum.sk
    11. Holúbeková Nadežda, Mgr.      

    12. Chaloupková Jana,PaedDr.

TECH

riaditeľka školy

riaditel@esslm.sk

    13. Jelenová Elena,Ing.

CHEM

 

jelenovaesslm@gmail.sk

    14. Klejková Eva,Mgr.

HUV,TŠV

      1.B

eklejkova@gmail.com

    15. Klimová Eva

ŠKD

       

 

    16. Kovačičínová Viera, Mgr.

BIO,SEE,MAT,INF,TECH

       

kovacicinovaesslm@gmail.com

    17. Križanová Elena

ŠKD

       

 

    18. Krkošková Alena, PhDr

DEJ,SJL

       8.B

krkoskovaesslm@gmail.com

    19. Kukla Adam, Mgr.          
    20. Kusá Eva, RNDr. MAT, FYZ,GEO         9. ekusaesslm@gmail.com

    21. Labašková Zlatica,Mgr.

1.stupeň ZŠ,HUV

        3.A

zlabaskova@gmail.com

    22. Laučíková Ľuboslava,Mgr.

1.stupeň ZŠ,HUV,INF

        2.A

luboslavalaucikova@gmail.com
    23. Lukáčová Júlia, Mgr. ANJ         5.  

    24. Melnova Miriam,Mgr.

EVB,NEJ,INF 

        7.A

mmelna@gmail.com

    25. Nemtušiaková Janka

ŠKD,TŠV,VYV

     

nemtusiakovaesslm@gmail.com

    26. Niemecz Ivana, Mgr. SJL         8.A ivana.brozak@centrum.sk
    27. Oravcová Zuzana,Mgr.

1.stupeň ZŠ,HUV

        4.B

oravcovaesslm@gmail.com

    28. Pavlovičová Zuzana, Mgr. ŠKD    
    29. Renková Jarmila, Mgr. ŠKD, TEV    

    30. Sochorová Janka ,Mgr.

1.stupeň ZŠ,TŠV

        4.A

jankasochorova@gmail.com

    31. Šarlušková Jana,Mgr.

1.stupeň ZŠ,VYV

        2.B

sarluskovaesslm@gmail.com

    32. Turčiačiková Emília, Mgr RUJ          
    33. Veselá Lucia, Mgr. MAT    

 

  

Novinky

Kontakt

  • Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
    Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
  • +421 44 56 21 951
    +421 44 54 72 901

Fotogaléria